For Huawei Watch, For Huawei Watch direct from Hangzhou Hangkai Technology Co., Ltd. in CN